Meteen naar de inhoud

Deelnemende organisaties

Oirschot Zorgt is een samenwerkingsverband van een aantal verenigingen, stichtingen en instellingen die actief zijn op het gebied van informele zorg en dat (ook) doen met de hulp van vrijwilligers. Hieronder vind je een overzicht van alle aangesloten organisaties:

Amaliazorg

Aanbod van zorg, wonen en welzijn aan ouderen met voornamelijk dementie vanuit woonzorgcentra in Oirschot, Oisterwijk, Asten en Mariaheide. Er is veel aandacht voor het welzijn door passende dagbesteding, groeps- en individuele activiteiten.

Contact: welzijn-khve@amaliazorg.nl

Bijna Thuis Huis Oirschot

Een gastvrij verblijf bieden aan mensen in de laatste fase van hun leven als zij niet meer thuis kunnen of willen verblijven. Door medische zorg en ondersteuning te geven in een huiselijke sfeer met veel persoonlijke aandacht voegen we kwaliteit van leven toe aan de tijd die men nog heeft.

Contact: info@bijnathuishuisoirschot.nl

’t Bint

In de winkel die gerund wordt door vrijwilligers zijn streekproducten te koop van ondernemers die aangesloten zijn bij het Land van Oirschot. Maar ook producten die gemaakt worden door deelnemers van zorgpartijen GGzE en Severinus die in de winkel een leer/werkplek of dagbesteding hebben worden verkocht. 

Land van Oirschot: secretariaat@landvanoirschot.nl

GGzE: bint@ggze.nl

Severinus: bint@severinus.nl

Groot Bijstervelt

Joriszorg

Joriszorg is een kleinschalige, persoonlijke zorgorganisatie voor ouderen in de regio van Oirschot en Eersel. Vanaf het moment dat u hulp nodig heeft, biedt Joris Zorg ondersteuning met verschillende diensten. Gewoon bij u thuis of -als dat niet langer kan- in onze huizen. Wij staan voor u klaar. Dapper, energiek, thuis voelen en openhartig zijn dan ook de waarden waar wij voor staan. 

Contact voor vrijwilligerswerk: Monique.nouwens@joriszorg.nl

Kansplus Best-Oirschot

Het organiseren van vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Geven van voorlichting, informatie en het behartigen van hun belangen.

Contact: aemschoenmakers@onsbrabantnet.nl

Kring Oirschot Katholieke Bond van Ouderen

Ouderen (50-plussers) na hun werkzame leven een nuttige invulling geven van hun vrije tijd door het aanbieden van diverse activiteiten. Maar ook het verzorgen van (bij)scholingen van allerlei aard; computer-, taal-, geschiedenisles of een cursus luisteren naar klassieke muziek. Het geven van voorlichting en informatie omtrent veranderingen in de maatschappij. Het aanbieden van cliënt-ondersteuners en ouderen-adviseurs bij WMO-hulpvragen of belastingaangifte.

Contact: info@kbo-oirschot.nl

Lach in de Zorg

Het verzorgen van trainingen voor vrijwilligers en mantelzorger die zorgen voor mensen met dementie.

De benaderingswijze die de Stichting miMakkus heeft ontwikkeld geeft mensen handvatten om op een andere manier contact te maken met mensen met dementie.

Contact: Lachindezorg@ziggo.nl

Oirschot Dementievriendelijk

Ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers, familie etc. Meer kennis en begrip vormen bij alle burgers over dementie en hoe hiermee om te gaan in onze gemeenschap

Contact: J.Koonings@upcmail.nl

Protestantse Gemeente Best/Oirschot en de Beerzen

Het bieden van zingeving door wekelijkse vieringen op zondag en diverse activiteiten door de week.; Leerhuis, Cantorij, Open Kerk op donderdagmiddag, Pastoraat, Huisbezoek, Gesprekskringen, Samen aan tafel, Spiritueel café

Contact: scriba@pknbob.nl

Running Team Oirschot

Een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen en hun naasten die door de ziekte kanker zijn getroffen. Waarbij de nadruk ligt op het welzijn en welbevinden van de mens en niet op de ziekte.

Contact: rtoirschot@gmail.com

R.K. Parochie Sint-Odulphus van Brabant

Door vieren, dienen, leren en gemeenschap opbouw in de geest van Jezus Christus een actieve, warme, gastvrije en inspirerende gemeenschap te vormen in Oirschot, Spoordonk en Oost-, West- en Middelbeers.

Contact: anneliesvandeven@hetnet.nl

Team “Wijzer” Oirschot

Iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, geldzaken, formulieren, actief wil zijn in de buurt of wijk of meer wil weten over vrijwilligerswerk of mantelzorg is welkom. Samen met professionals, ervaringsdeskundigen, dorpsondersteuners, stagiaires en vrijwilligers zetten we ons in voor inwoners van Oirschot om meedoen mogelijk te maken en goede initiatieven te ondersteunen.

Contact: info@wijzer.nl

Vrijwillige Mantelzorg

Mantelzorgers ontlasten in de thuissituatie. Een vrijwilliger neemt voor een paar uur de plaats van de mantelzorger in, waardoor die tijd voor zichzelf heeft.

Contact: coordinatoren@vrijwilligemantelzorg.nl

Zorgboerderij Het Scheiend

Mensen met een lichte mate van dementie of lichamelijke beperking een waardevolle dagbesteding geven in een stimulerende en rustige omgeving (genietend van het plattelandsleven) en weer extra kwaliteit van leven geven. Mantelzorgers worden hierdoor ontlast waardoor een oudere langer thuis kan blijven wonen.

Contact: hetscheiend@live.nl

Zorgboerderij Wilton’s Hof

Onze boerderij is gelegen in een unieke agrarisch omgeving, tussen de kernen Oirschot en Oostelbeers, aan de rand van de bossen. Daardoor kunnen we ouderen laten genieten van de natuur, ruimte, vrijheid, openheid en de boerderijdieren.

Contact: corrie@zorgboerderijwiltonshof.nl

Zorgboerderij De Hagelaar

Zorgboerderij De Hagelaar biedt dagverzorging aan hulpbehoevenden en licht dementerende ouderen. Ook personen met autisme of een aanverwante stoornis, een psychiatrische stoornis en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij ons terecht.

Contact: info@dehagelaar.nl