Meteen naar de inhoud

Onze Stichting

Oirschot Zorgt is een samenwerkingsverband van een aantal verenigingen, stichtingen en instellingen die actief zijn op het gebied van informele zorg en dat (ook) doen met de hulp van vrijwilligers. Het doel van de samenwerking is om elkaar goed te leren kennen, van elkaar te leren en dingen samen te doen als dat handig en wenselijk is. Door deze samenwerking willen zij de vrijwillige informele zorg voor de bewoners van Spoordonk, de Beerzen en Oirschot op lange termijn borgen. De leden van de stichting vergaderen 6x per jaar.

Historie

In maart 2016 ontstond bij een aantal organisaties die actief zijn op het gebied van informele zorg de behoefte om elkaar beter te leren kennen, het plannen van activiteiten beter op elkaar af te stemmen en gezamenlijk de bekendheid bij de inwoners van Spoordonk, De Beerzen en Oirschot te vergroten. “Oirschot Zorgt “,de naam voor dit samenwerkingsverband, werd gekozen omdat we in de gemeente Oirschot voor elkaar zorgen en bij elkaar betrokken zijn. Om sponsorgelden/subsidie te kunnen werven voor de organisatie van gezamenlijke projecten ontstond de behoefte om de samenwerking een formele status te geven en op 15 oktober 2020 werd de Stichting Oirschot Zorgt opgericht bij de notaris.

Bestuur

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de stichting.

Het bestuur voert beslissingen genomen door de ledenvergadering uit of ziet erop toe dat deze uitgevoerd worden.

Voorzitter: Hans Mutsaers
Secretaris: Yvonne Haanschoten
Penningmeester: Ad Schoenmakers

Financiën

De leden van Oirschot Zorgt betalen een jaarlijkse contributie, waarbij deelnemers die ook met professionals werken meer bijdragen dan kleine organisaties met alleen vrijwilligers. Oirschot Zorgt doet ieder jaar mee aan Rabo Clubsupport.

Bij grotere projecten, zoals bv. het Vrijwilligers Festival en het maken van een film worden sponsoren gezocht.